Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Italianistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Italianistyka to studia z języka włoskiego, kultury i sztuki Włoch. Pozwalają bardzo dobrze opanować język włoski, zarówno oficjalny, specjalistyczny, jak i ten, którym Włosi posługują się na co dzień. Studia dają także możliwość zdobycia wiedzy z zakresu historii, literatury i kultury Włoch oraz aktualnych realiów życia społecznego, politycznego czy gospodarczego kraju

Dodatkowe informacje

Italianistyka
Filologia włoska, in. italianistyka (wł. italianistica) – filologia języka włoskiego; nauka o włoskiej kulturze, języku i literaturze; kierunek studiów uniwersyteckich.
Polityka Prywatności