Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie i przywództwo

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia

Zarządzanie na Uniwersytecie SWPS - tworzone we współpracy z praktykami biznesu - różni się od propozycji innych uczelni, które kładą nacisk na analizy ekonomiczno-finansowe i metody statystyczne. Program naszych studiów został wzbogacony o wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii społecznej niezbędne w pracy menedżera w nowoczesnej organizacji biznesowej.

Studenci mają kontakt z praktyką przez cały okres studiów. Uczęszczają na warsztaty dla przedsiębiorczych na temat zarządzania własną firmą. Realizują roczne projekty zespołowe, których rezultaty prezentują przed kadrą zarządzającą. Podczas cyklicznych spotkań o charakterze mentoringu mają bezpośredni kontakt z przedstawicielami biznesu. Odbywają profesjonalne praktyki w firmach o profilu odpowiadającym wybranej specjalności.

W rezultacie studenci nie tylko poznają najnowsze praktyki zarządzania, przedsiębiorczości, ekonomii i prawa, lecz także kształcą unikatowe kompetencje psychologiczne i społeczno-kulturowe oraz zdobywają specjalistyczną wiedzę umożliwiającą rozwój zawodowy w wybranym obszarze.

Przywództwo
Przywództwo (ang. leadership) – wykonywanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną; funkcjonowanie w roli przywódcy.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności