Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kultura współczesna

I stopnia licencjackie
Kierunek: Kulturoznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Kultura współczesna to transdyscyplinarne studia humanistyczne podejmujące refleksję nad różnorodnością procesów kulturowych kształtujących oblicza współczesnego świata. Pozwalają poznać rolę nowych mediów, świata sztuki, popkultury i świadomie wpływać na kierunek kulturowych przemian. Łączą możliwość rozwijania zainteresowań i twórczych pasji z praktycznym przygotowaniem do działalności w sektorze kreatywnym, w nowoczesnych instytucjach kultury i w opiniotwórczych mediach. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów kulturoznawczych o specjalności Kultura współczesna.

Dodatkowe informacje

Kultura
Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Kultura
Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.
Autor: André Malraux
Kultura
Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś.
Autor: Selma Lagerlöf
Kultura
Kiedy słyszę słowo kultura, odbezpieczam rewolwer.
Autor: Hanns Johst, przypisywane Josephowi Goebbelsowi
Polityka Prywatności