Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Filologia norweska

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Skandynawia to region bliski Polakom, lecz w istocie mało znany. To kulturowe i ekonomiczne mocarstwo, a jednocześnie region harmonijnego rozwoju człowieka i natury.

Obecny stan powiązań gospodarczych i politycznych między Polską a Skandynawią, a także niezwykła atrakcyjność i popularność kultury tego regionu wśród Polaków otwierają przed absolwentami duże możliwości na rynku pracy. Znajomość języków jest także przepustką na uczelnie skandynawskie.

Na filologii norweskiej w SWPS studenci uczą się języka norweskiego oraz zdobywają bierną znajomość języków duńskiego i szwedzkiego. Poznają zagadnienia z zakresu historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. O wyjątkowości tego kierunku stanowi nastawienie kulturoznawcze – studenci mają do wyboru specjalizację regionalną oraz praktyczną ścieżkę tłumaczeniową.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia norweska
Filologia norweska, nauka o języku, literaturze, kulturze, historii i dziejach Norwegów. Zakres zajęć obejmuje m.in. teorię języka, naukę gramatyki, translatoryki, lingwistyki. Dodatkowo studenci na tym kierunku poznają dzieła naukowe wybitnych Norwegów i zapoznają się z pracami naukowców norweskich. Na filologii norweskiej uczony jest zarówno język Bokmål jak i język nynorsk. Na niektórych uniwersytetach (np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) filologia norweska nauczana jest w ramach skandynawistyki.
Polityka Prywatności