Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Filologia szwedzka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.swps.pl, www.swps.pl/studia
Skandynawia to region bliski Polakom, lecz w istocie mało znany. To kulturowe i ekonomiczne mocarstwo, a jednocześnie region harmonijnego rozwoju człowieka i natury.

Obecny stan powiązań gospodarczych i politycznych między Polską a Skandynawią, a także niezwykła atrakcyjność i popularność kultury tego regionu wśród Polaków otwierają przed absolwentami duże możliwości na rynku pracy. Znajomość języków jest także przepustką na uczelnie skandynawskie.

Na filologii szwedzkiej w SWPS studenci uczą się języka szwedzkiego oraz zdobywają bierną znajomość języków norweskiego i duńskiego. Poznają zagadnienia z zakresu historii, kultury, polityki i życia społecznego Skandynawii. O wyjątkowości tego kierunku stanowi nastawienie kulturoznawcze – studenci mają do wyboru specjalizację regionalną oraz praktyczną ścieżkę tłumaczeniową.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Filologia szwedzka
Filologia szwedzka – nauka humanistyczna, kierunek studiów o języku, literaturze, kulturze, historii i dziejach Szwedów i Szwecji.
Polityka Prywatności