Warszawa, Polska

English Studies

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielska to studia łączące intensywną naukę języka angielskiego z przygotowaniem w zakresie wiedzy o języku i kulturze obszaru anglojęzycznego. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje językowe, międzykulturowe, zawodowe i akademickie. Studia I stopnia kształcą filologów-praktyków (tłumaczy, nauczycieli, specjalistów od komunikacji) oraz przygotowują do studiów II stopnia. Po zrealizowaniu praktyk pedagogicznych osoby studiujące w trybie stacjonarnym uzyskują uprawnienia nauczycielskie bez względu na wybór specjalizacji.
Polityka Prywatności