Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek ADMNISTRACJA umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności, pozwalających ba sprawne dostosowanie kompetencji do zmieniającej się rzeczywistości. Dzięki zajęciom obieralnym możliwe jest pogłębienie wiedzy w takich obszarach jak: zamówienia publiczne, gospodarka nieruchomościami, księgowość czy podatki. Poszczególne specjalności cieszą się dużym zainteresowaniem pracodawców, ukierunkowują wiedzę i pozwalają dostosować studia do własnego modelu kariery.
Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.