Warszawa, Polska

Projektowanie produktu

I stopnia licencjackie
Kierunek: Wzornictwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Kształcenie na specjalności Projektowanie produktu obejmować będzie: naukę designu na potrzeby rynku, ukazywać szeroki wachlarz potrzeb społecznych wynikających z zachodzących przeobrażeń w świecie (zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństw, problematyka równej dostępności, ekologiczna itp.), jak również zagadnienia formy i znaczenia (semantyki) tworzonych przedmiotów.
Polityka Prywatności