Warszawa, Polska

Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalności Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi przygotowuje specjalistów w dziedzinie zarządzania usługami zdrowotnymi, dzięki integracji wiedzy z dziedzin medycznych z kompetencjami z zakresu ekonomii i zarządzania, co stanowi rękojmię racjonalnego gospodarowania środkami podmiotów leczniczych. Atutem specjalności jest uzyskanie przez absolwentów poszukiwanych na rynku pracy kompetencji z zakresu pozyskiwania, archiwizacji, zabezpieczenia, przetwarzania, przesyłania i prezentacji danych medycznych. Celem studiów jest nabycie umiejętności oceniania stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska, a także realizowania programów profilaktyki i promocji zdrowia w zakładach pracy, gminach, szkołach i szpitalach. Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zdrowie Publiczne w roku akademickim 2014/2015, specjalność Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi jest obecnie konsultowany z pracodawcami. Po zakończeniu prac zostanie zamieszczony poniżej.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności