Warszawa, Polska

Biznes międzynarodowy

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Biznes międzynarodowy jest specjalnością, przeznaczoną dla tych, którzy pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych, przede wszystkim europejskim, ale także globalnym. Europeizacja i globalizacja naszej gospodarki są zjawiskami nieuchronnymi, do których przedsiębiorstwa powinny się przygotować, między innymi poprzez pozyskiwanie odpowiednio przygotowanych menedżerów. Studiując tę specjalność poznasz też zasady celne, podatkowe, transferu finansów i inne, przydatne do prowadzenia wymiany pomiędzy krajami Unii Europejskiej a jej sąsiadami – od Rosji po Turcję. Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2014/2015, specjalność Biznes międzynarodowy jest obecnie konsultowany z pracodawcami. Po zakończeniu prac zostanie zamieszczony poniżej.

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności