Warszawa, Polska

Economics

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Student pozna podstawowe pojęcia ekonomiczne ważne dla każdego z nas takie jak: rynek, popyt, podaż, równowaga, inflacja itp. Nauczy się posługiwać narzędziami analiz i prognoz ekonomicznych. Pozna metody podejmowania decyzji przydatnych zarówno w zarządzaniu gospodarstwem domowym jak i wielkim przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym. Na studiach uczyć będą wybitni ekonomiści o ugruntowanej reputacji w Polsce i za granicą oraz praktycy gospodarczy ze znanych przedsiębiorstw i instytucji.
Polityka Prywatności