państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie informacjami

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Dane stanowią kluczowy zasób każdej organizacji. Umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji jest podstawą współczesnego zarządzania. Dlatego też skuteczny menedżer w procesie podejmowania decyzji musi biegle posługiwać się bazami i hurtowniami danych. Powinien jednocześnie rozumieć problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych i przetwarzanych informacji. Wreszcie powinien być specjalistą w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności