studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie WIT:
www.wit.edu.pl/studia-i-stopnia
We współczesnym świecie musimy się zmierzyć z różnorodnymi zagrożeniami. Dotyczą one zarówno bezpieczeństwa państwa, ciągłości funkcjonowania organizacji, bezpieczeństwa informacji czy systemów informatycznych. Złożoność i rozległość problematyki bezpieczeństwa wymaga wieloaspektowego przygotowania specjalistów potrafiących zajmować się tymi problemami.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Kontakt:

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel. (22) 348 65 44
rekrutacja@wit.edu.pl
WIT_zarobki_absolwentow.gif


Polityka Prywatności