Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem transportu lotniczego

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Absolwent będzie miał wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania bezpieczeństwem transportu lotniczego w zakresie: procedur bezpieczeństwa w lotnictwie, ochrony i bezpieczeństwa portów lotniczych, bezpieczeństwa procesów obsługi pasażerów i obsługi towarowej, organizacji ruchu lotniczego, podstaw prawnych działalności organizacji lotniczych Polski i UE, znaczenia portów lotniczych w strukturze miast i regionów, zasad funkcjonowania portów lotniczych oraz praw pasażerów w transporcie publicznym. Istotnym uzupełnieniem wiedzy są elementy polityki transportowej lotnictwa oraz ekonomiki i marketingu tego obszaru działalności.

Absolwent będzie miał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu bezpieczeństwem i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów bezpiecznego funkcjonowania organizacji lotniczych oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania. Będzie posiadał umiejętności menadżerskie: krytycznej analizy bezpieczeństwa lotniczego, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania bezpieczeństwem lotniczym w różnej skali. Oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji będzie umiał przenosić na płaszczyznę rozwijającego się dynamicznie transportu lotniczego.

Absolwent będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie funkcjonowania i zarządzania oraz kierowania organizacjami i instytucjami lotniczymi, a także wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa, w szczególności w aspekcie użycia i dowodzenia lotnictwem. Będzie znał i rozumiał procesy zachodzące w społeczeństwie oraz zasady funkcjonowania lotnictwa oraz zakres jego użycia w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Dzięki bardzo dobremu wykształceniu absolwenci będą mogli podejmować pracę w państwowych i wojskowych instytucjach lotniczych. Będą także przygotowani do pracy w cywilnych i wojskowych portach lotniczych w różnych działach, w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej, w tym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także w firmach lotniczych zajmujących się szkoleniami, czarterem i przewozem towarów.

Ważną propozycją dalszego kształcenia w proponowanej obszarze będą planowane studia II stopnia w specjalności "Zarządzanie transportem lotniczym" na kierunku zarządzanie.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności