Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowej

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent ma możliwość zapoznania się z trendami w turystyce międzynarodowej z uwzględnieniem różnych aspektów tej działalności m.in. organizacyjnymi, prawnymi, rynkowymi czy gospodarczymi. Nabywa umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami sektora turystycznego w kraju i zagranicą. Zdobywa wiedzę z zakresu obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego z uwzględnieniem różnych barier i zagrożeń, w tym różnorodności kulturowej, problemu emigracji czy działalności różnych grup interesu.

Dodatkowe informacje

Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności