Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiej

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Procesy w których uczestniczy Polska m.in. członkostwo w Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych stawia przed zarządzaniem współczesną administracją nowe wyzwania. Realizacja polityki spójności w latach 2007-2013 wygenerowała ok. siedem tysięcy miejsc pracy z zakresu przygotowywaniu i realizacji programów operacyjnych dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i obecnie następuje dalszy rozwój tego obszaru.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności