Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie funduszami europejskimi

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych wiedzą z zakresu wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej. W trakcie cyklu kształcenia student uzyskuje wiedzę z zakresu procedur programowania funduszy europejskich, w tym: aplikowania o fundusze europejskie, rozliczania projekty inwestycyjne posiłkujące się funduszami Unii Europejskiej. Specjalności przygotowuje także do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie pozyskania funduszy pomocowych. Student uzyskuje wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki Unii Europejskiej, powiązań finansów UE z finansami państwa i samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności