Warszawa, Polska

Administracja dyplomatyczno-konsularna

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Specjalność Administracja dyplomatyczno-konsularna przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych organizacją stosunków międzypaństwowych. Program nauczania kładzie szczególny nacisk na poznanie i zrozumienie zasad rządzących stosunkami dyplomatycznymi będących podstawowym elementem realizacji polityki zagranicznej państwa.

Absolwenci tego kierunku, realizowanego przez Wyższa Szkołę Menedżerską jako jedną z niewielu na rynku, posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie organizacji i działania służb dyplomatycznych różnych państw, która jest szczególnie ceniona wartością w dobie bliskich kontaktów międzynarodowych.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności