Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja dyplomatyczno-konsularna

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Specjalność Administracja dyplomatyczno-konsularna przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych organizacją stosunków międzypaństwowych. Program nauczania kładzie szczególny nacisk na poznanie i zrozumienie zasad rządzących stosunkami dyplomatycznymi będących podstawowym elementem realizacji polityki zagranicznej państwa.

Absolwenci tego kierunku, realizowanego przez Wyższa Szkołę Menedżerską jako jedną z niewielu na rynku, posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie organizacji i działania służb dyplomatycznych różnych państw, która jest szczególnie ceniona wartością w dobie bliskich kontaktów międzynarodowych.

Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.
Polityka Prywatności