Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Gospodarka funduszami europejskimi

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność Gospodarka funduszami europejskimi przygotowuje do pracy w przedstawicielstwach gospodarczych i dyplomatycznych za granicą, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, instytucjach i przedsiębiorstwach o międzynarodowym zasięgu. Absolwent specjalności to osoba, która zna i rozumie współczesne procesy gospodarcze, potrafi pracować w środowisku międzynarodowym oraz w obsłudze wymiany międzynarodowej, ma wysokie kompetencje społeczne i interkulturowe.
Gospodarka
Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.
Gospodarka
Podstawą rzeczą w gospodarce jest ryzyko
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Gospodarka
Otóż, w gospodarce nie da się rozwiązywać problemów raz na zawsze.
Autor: Jerzy Markowski
Polityka Prywatności