Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Handel zagraniczny

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w integrującym się świecie. Kształcenie studenta na specjalności Handel zagraniczny zmierza do wyposażenia w - oczekiwaną na rynku pracy – umiejętność: przewidywania zmiany w różnych sferach stosunków międzynarodowych w zmieniających się warunkach ekonomicznych i społeczno – kulturowych, stosowania podstawowych zasad i prawa międzynarodowego, gospodarczego i celnego, wykorzystywania wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji międzynarodowych, w tym gospodarczych i finansowych oraz wiedzy na temat rynku międzynarodowego dla opracowywania programów działania i podejmowania decyzji w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą, przygotowywania programów współpracy polskich instytucji z instytucjami UE.
Handel
Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.
Handel zagraniczny
Handel zagraniczny – odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami mającymi siedzibę poza granicami państwa.
Handel
Kupiec musi także, (...), badać handlowe interesy i szukać, i znaleźć, gdyż dowód na bystry umysł zawiera się w znajdywaniu, (...) Poszukiwać trzeba interesów zdatnych i odpowiednich do warunków miejsca i osoby, i twoich możliwości, i do interesów, które zręcznie można urzeczywistnić. I tacy osiągną świetną pozycję, nie jak ci liczni, którzy mają intelekt i rozum, lecz ten wzlata bez żadnej stałości.(...) nie należy badać w nieskończoność, ponieważ to szkodzi.
Autor: Benedykt Cotruglio, Księga o sztuce handlu
Handel
Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu.
Autor: Napoleon Bonaparte
Handel
Handel jest szkołą oszukaństwa.
Autor: Luc de Clapiers de Vauvenargues, Uwagi i myśli
Polityka Prywatności