Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja - Administracja bezpieczeństwa narodowego

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Specjalność Administracja bezpieczeństwa narodowego jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego współczesnych państw. Studia na tym kierunku maja charakter interdyscyplinarny, dostarczają wiedzę z dziedziny nauk prawnych, humanistycznych oraz zarządzania. Kompleksowe ujęcie światowych procesów dbania o bezpieczeństwo w świetle istniejących zagrożeń uwzględnia zasady funkcjonowania sił zbrojnych poszczególnych Państw, rolę NATO i UE ukazując rzeczywiste podstawy kształtowania bezpieczeństwa.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w zakresie administrowania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwala na podjęcie pracy w strukturach państwowych działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Nabyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają na kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do realizacji zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa narodowego.

Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.