Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność Administracja gospodarcza obejmuje problematykę funkcjonowania struktur państwowych w sferze gospodarki. Jest to obszar działania administracji wymagający szczególnego rozeznania podejmowanych kroków dlatego też program nauczania realizowany przez WSM uwzględnia elementy prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego istotne dla właściwego ukształtowania relacji państwo – przedsiębiorca. Studenci w ramach tej specjalności poznają prawne podstawy dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej we wszystkich dostępnych sferach tej aktywności przy szczególnym uwzględnieniu problematyki zamówień publicznych oraz rozwoju przedsiębiorczości w UE.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności