Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zamówienia publiczne

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Specjalność zamówienia powstała na wyraźne życzenie studentów WSM, dostrzegających zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów biegle poruszających się w tej tak szybko ewoluującej materii.

Studia na tym kierunku przygotowują nie tylko do prowadzenia procedury zamówień publicznych z ramienia podmiotów sfery administracji państwowej, ale stanowią też możliwość edukacji dla pracowników podmiotów sektora prywatnego biorących udział w tej procedurze, zarówno w kraju jak i za granicą.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w zakresie samej procedury zamówień publicznych (finanse publiczne) jak również wybranych aspektów dziedzin ściśle z nią powiązanych jak prawo administracyjne, cywilne, czy nawet karne, które pozwalają na płynne korzystanie z narzędzi i uprawnień w ramach czynności wydatkowania środków publicznych

Dodatkowe informacje

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.
Polityka Prywatności