państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Samorząd terytorialny

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Specjalność samorząd terytorialny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy dotyczące pracowników samorządu terytorialnego potrafiących realizować zadania administracji w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim i standardach UE.

Program nauczania kładzie szczególny nacisk na poznanie i zrozumienie zasad samorządowości w tradycji europejskiej i modeli jej istnienia w dzisiejszym świecie.

Absolwenci tego kierunku, posiadają wiedzę teoretyczną dotyczącą organizacji i działania struktur samorządowych również w zakresie finansowania przy uwzględnieniu możliwości pozyskiwania środków unijnych na dofinansowanie konkretnych projektów.

Przykłady zawodów

Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez kierowaną jednostkę samorządu terytorialnego lub jej część.

Dodatkowe informacje

Samorząd
Samorząd – niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.
Samorząd Terytorialny
„Samorząd Terytorialny” – polski miesięcznik poświęcony zagadnieniom funkcjonowania władzy lokalnej i regionalnej wydawany od 1991 roku w Warszawie. W czasopiśmie porusza się problemy z zakresu prawa, administracji, finansów, zarządzania oraz rozwoju jednostek samorządowych. W latach 1991-2001 czasopismo było wydawane przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną Municipium S.A. a od 2002 r. wydawcą jest koncern wydawniczy Wolters Kluwer Polska. Od początku istnienia miesięcznika, przez wiele lat, redaktorem naczelnym był Michał Kulesza (z krótką przerwą, kiedy przekazał obowiązki jednemu ze współpracowników). Czasopismo nie ma współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i jest w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11 punktów za publikację).
Polityka Prywatności