państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Marketing

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.kozminski.edu.pl/zarzadzanie1/
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»
Propozycję wyboru specjalności marketing kierujemy przede wszystkim do osób, które:
  • są lub chciałyby być bezpośrednio zaangażowane w op eracyjne działania marketingowe w przedsiębiorstwie (od mikroprzedsiębiorstw do kor poracji - produkcyjnych, usługowych, handlowych)
  • są lub chciałyby być bezpośrednio zaangażowane w op eracyjne działania marketingowe organizacji niekomercyjnych i instytucji publicznych
  • pracują lub chciałyby pracować w obsłudze marketing owej aktywności przedsiębiorstw (agencje reklamowe, badawcze, PR itp.)

Dodatkowe informacje

Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Marketing
Internet jest najważniejszym wynalazkiem dla marketera od czasu powstania poczty. To najważniejsza część rewolucji CRM.
Autor: Frederick Newell, Lojalność.com
Marketing
Zawsze będzie tak, że ktoś stwierdzi, że musi coś sprzedać. Celem marketingu jest sprzedawanie niepotrzebnych rzeczy. Zadaniem marketingu jest poznanie i zrozumienie klienta, jak również zorientowanie się, czy produkt lub usługa odpowiadają jemu i same się sprzedają.
Autor: Peter Drucker, Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations
Marketing
Cztery podstawowe elementy marketingu usług to: ludzie, ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie.
Autor: Richard Dow
Polityka Prywatności