Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja - prawno-biznesowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.kozminski.edu.pl/administracja1/
Opis:

Studia licencjackie z administracji, ze specjalnością "prawno-biznesową"

Czas trwania:

6 semestrów

ECTS:

180

Opis kierunku:

Głównym celem studiów jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z obszaru prawa i administracji, niezbędnych do obsługi środowiska biznesu w sektorze publicznym i niepublicznym.

Po ukończeniu tej specjalności absolwent będzie znał ramy prawno-administracyjne obsługi środowiska biznesu w Polsce i w Unii Europejskiej. Dzięki znajomości prawa gospodarczego, ekonomicznych uwarunkowań rynku i zasad funkcjonowania nowoczesnej administracji, działającej w warunkach wzmożonej konkurencji międzynarodowej, zostanie przygotowany do zadań wspierających rozwój przedsiębiorstw, a także prowadzanie własnej działalności gospodarczej.

Czesne za semestr:

- Studia stacjonarne:

Płatność jednorazowa: 3200 PLN

Płatność w 5 ratach: 5 x 660 PLN

- Studia niestacjonarne:

Płatność jednorazowa: 2650 PLN

Płatność w 5 ratach: 5 x 550 PLN


Opłata rekrutacyjna: 375 PLN

Terminy rekrutacji:

Maj - Wrzesień.

Kontakt:

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59,
03-301 Warszawa, Polska
Tel.+48 22 519 21 70
E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl,
Koordynator biura rekrutacji: Małgorzata Żak

Wymagania rekrutacyjne:

Podstawowym warunkiem przyjęcia jest posiadanie dokumentu poświadczającego zdanie matury lub jej odpowiednika. (www.kozminski.edu.pl/administracja/#zasady)

Stypendia:

Studenci mogą ubiegać się o stypendium naukowe, sportowe, socjalne.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności