Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Warszawa, Polska

Finance and Accounting

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: http://www.kozminski.edu.pl/bfinanceaccounting/
Strona www uczelni: www.kozminski.edu.pl, Rekrutacja»

Program przygotowuje studentów do pracy w obszarze finansów i rachunkowości korporacyjnej. Celem programu jest wykształcenie kompetentnych profesjonalistów o wysokim poczuciu etyki oraz z dobrym zmysłem biznesowym. Studia łączą zalety tradycyjnej rachunkowości z szerokim zakresem tematów biznesowych, co odzwierciedla rosnące potrzeby i zwiększającą się odpowiedzialność pracowników działów finansowych. Pozwala to studentom zmierzyć się z nieustannie zmieniającym się globalnym rynkiem. 

Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym.

W TRAKCIE STUDIÓW UZYSKUJESZ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE MIĘDZY INNYMI Z ZAKRESU: 

  • profesjonalnego poruszania się w świecie finansów międzynarodowych
  • funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych i banków
  • wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na kondycję finansową międzynarodowych korporacji
  • mechanizmów rządzących międzynarodowymi rynkami finansowymi
  • analizy i interpretacji międzynarodowych rynków finansowych oraz struktury ich wzajemnych powiązań
  • analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomicznofinansowych, a także wyjaśniania ich przyczyn i przewidywania skutków
  • prowadzenia własnej firmy

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość w języku angielskim można podjąć pracę:

  • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
  • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
  • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym
Polityka Prywatności