studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Financial Management

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Program przygotowuje studentów do pracy w obszarze finansów i rachunkowości korporacyjnej. Celem programu jest wykształcenie kompetentnych profesjonalistów z dobrym zmysłem biznesowym i wysokim poczuciem etyki.

Kryteria przyjęć:

» ALK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 00

Biuro Rekrutacji
studia w j. polskim
tel. 22 519 21 70

Biuro Rekrutacji
studia podyplomowe
tel. 22 519 21 95
Polityka Prywatności