studialicencjackie.info
Warszawa, Polska

Home Design

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ludzie budują domy, kupują mieszkania, są zabiegani, a jednocześnie chcą funkcjonalnie, estetycznie mieszkać i wypoczywać w spokojnym, harmonijnie zaprojektowanym otoczeniu. Potrzebna jest znajomość materiałów, znajomość trendów, czy rozwiązań, więc potrzebują podpowiedzi, której będziesz im w stanie dostarczyć.

Jak mogę wykorzystać moje umiejętności?:

Wiedza i umiejętności nabyte podczas tych studiów dają realne możliwości podjęcia pracy w firmach architektonicznych zajmujących się projektowaniem wnętrz, jak też poprowadzenia własnej działalności o tym profilu.

Dodatkowe informacje

Design
Wzornictwo, in. design (z ang. design /dɪˈzaɪn/, wzór) lub dizajn – wieloznaczny termin odnoszący się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki mogący oznaczać ich wygląd albo projektowanie. Design można zdefiniować jako „ogół działań o charakterze kreatywnym, dotyczącym projektowania dóbr i usług, których celem jest tworzenie wartości dodanej z perspektywy klienta, firmy oraz w wymiarze całego kraju jego powstawania”

Kontakt:

ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

Rektorat
tel. (22) 262 88 00

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 262 88 88
Polityka Prywatności