studialicencjackie.info
Gdańsk, Polska

Grafika

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek ten jest odpowiedzią na potrzeby szybko zmieniającego się świata XXI wieku. Profil kształcenia zapewnia Studentom łączenie artystycznej wrażliwości, rozumienia komunikacji wizualnej oraz doskonałych umiejętności wykorzystania narzędzi i technologii informatycznych. Dzięki takiej koncepcji programu realizowanego na Uczelni, nasi Absolwenci stają się cennymi i poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. W zakresie sztuk plastycznych PJATK przywiązuje dużą wagę do form komunikacji wizualnej, dlatego Studenci zapoznają się dogłębnie z technikami wypowiedzi bazujących na rysunku, malarstwie, fotografii, grafiki warsztatowej i multimedialnej oraz sztuki operatorskiej. Już od pierwszych zajęć trwają intensywne warsztaty Adobe, prowadzone przez certyfikowanych instruktorów tej firmy.

Przykłady zawodów

Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.

Dodatkowe informacje

Grafika - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności