Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Architektura informacji

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Architektura informacji

  • proces organizowania nazewnictwa, projektowania nawigacji i systemów wyszukiwawczych pomocnych w znajdowaniu i zarządzaniu informacją,
  • sztuka oraz nauka kształtowania środowisk informacyjnych i doświadczeń w celu wsparcia ich funkcjonalności,
  • kombinacja systemów: organizacji, nazewnictwa, wyszukiwania i nawigowania w przestrzeniach informacji (L. Rosenfeld, R. Morville).
Misją architektury informacji jest humanizowanie technologii, której zadaniem powinno być ułatwianie życia człowiekowi, funkcjonującemu na co dzień w nadmiarze różnych komunikatów. Architektura informacji to instrument społecznych zmian. Efektywne wykorzystywanie osiągnięć nowoczesnych technologii informatycznych ma służyć zaspokajaniu codziennych potrzeb człowieka, czyniąc go podmiotem oraz kreatorem nowych znaczeń społecznych i kulturowych. Humanista w świecie wysoko rozwiniętych technologii jest odpowiedzialny za to, by znak, język i tekst (słowny, ikoniczny, audiowizualny) umieszczony w Sieci spełniał swą funkcję komunikacyjną, był czytelny i jasny. By generował nowe treści zależnie od kontekstu i zastosowania. By realizować ten cel niezbędna jest wiedza o znakach kulturowych oraz kreatywna umiejętność ich użycia. Istota architektury informacji opiera się właśnie na związkach między cyberprzestrzenią a językiem, jego semantyką, kontekstowym stosowaniem kodów językowych i kulturowych, a więc na semiotyce i antropologii kultury, zwłaszcza kultury przekazów polimedialnych.  To pole dla aktywności  interdyscyplinarnych filologów, jakich kształcimy w ramach naszego kierunku.
   
Specjalność Architektura informacji skierowana jest do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę i umiejętności humanistyczne z kompetencjami informatycznymi. Zostań konstruktorem porządku i komunikacji w Sieci, przygotowanym do kreatywnego posługiwania się wiedzą z różnych obszarów i dyscyplin: kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa, edytorstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, informatyki i inżynierii użyteczności.

Dodatkowe informacje

Architektura
Architektura (łac. architectura, od architector – buduję) – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.
Architektura informacji
Architektura informacji (AI) – sztuka oraz nauka organizowania i etykietowania stron internetowych, intranetowych, społeczeństw sieciowych i oprogramowania w celu wspierania użyteczności informacji. Architektura informacji jest nową meta-dyscypliną związaną z tworzeniem i przechowywaniem informacji w postaci cyfrowej w celu ułatwienia użytkownikowi dostępu do niej, a następnie jej wykorzystania. Osoba tworząca strukturę informacji w sposób umożliwiający użytkownikom jak najłatwiejsze dotarcie do poszukiwanej treści to architekt informacji.
Architektura
Architektura to inspirujący klimat i piękno. To pasja tworzenia dla ludzi w kontekście czasu i miejsca, natury i kultury.
Autor: Tomasz Konior, koniorstudio.pl
Architektura
Postrzegam świat jako coś otwartego, owianego tajemnicą, której żadna nauka nigdy nie odkryje. Architektura odgrywa podstawową rolę w rozumieniu wielu spraw, ponieważ dostarcza przestrzeni do oglądania nieba, ulicy, innych ludzi wchodzących przez drzwi.
Autor: Daniel Libeskind
Architektura
Architektura jest muzyką w przestrzeni, niejako muzyką zastygłą.
Autor: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
Polityka Prywatności