państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Kreatywny producent i menedżer kultury

I stopnia licencjackie
Kierunek: Kulturoznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Specjalność dla osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania w obszarze kultury, problematyką promocji i reklamy oraz organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Jest ona przeznaczona dla ludzi aktywnych i kreatywnych, widzących swoją przyszłość w sferze projektowania i realizowania wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Przygotowuje ona zarówno w obszarze teoretycznym do rozpoznawania i analizowania zjawisk kultury współczesnej z uwzględnieniem specyfiki mediów (znaczenia przemian technologicznych, Internetu i TV), jak i praktycznym, umożliwiając poznanie form nowoczesnego zarządzania w kulturze i pozyskiwania środków finansowych. Specjalność ta jest również przygotowaniem do pracy w agencjach reklamy, projektowania i kierowania kampaniami w obszarze kultury.

  • poznanie zasad zarządzania w kulturze, przygotowanie do pracy w instytucjach i organizacjach
  • inspirowanie do podejmowania własnych działań, pracy twórcy i menedżera kultury - organizatora wystaw, festiwali, koncertów, eventów
  • wskazanie znaczenia nowoczesnego marketingu i PR oraz reklamy i promocji w kulturze
  • umiejętność tworzenia i prowadzenia projektów kulturalnych i artystycznych w oparciu o zasady przedsiębiorczości, finansowania i zarządzania w kulturze
  • możliwość pracy w obszarze nowoczesnych mediów dzięki praktycznej znajomości zagadnień kultury audiowizualnej
  • rozpoznawanie i analizowanie tendencji w kulturze współczesnej, przygotowanie do pracy krytyka kultury

Dodatkowe informacje

Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności