Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego

I stopnia licencjackie
Kierunek: Politologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa terytorialnego, zasad dowodzenia i technik operacyjnych, a także funkcjonowania służb specjalnych i innych służb mundurowych w systemie bezpieczeństwa publicznego. Studenci nabędą umiejętności analizowania zjawisk w zakresie obronności związanych z bezpieczeństwem państwa. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dziedzin prawa z uwypukleniem prawa karnego a także nauk politycznych, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego oraz nauk o organizacji i zarządzaniu. Studia o tej specjalności dadzą absolwentom możliwość zaznajomienia się z metodami i technikami resocjalizacji oraz z zadaniami funkcjonariuszy służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Dodatkowe informacje

Służby mundurowe
Służby mundurowe – zwykle bardzo sformalizowane jednostki powoływane przez państwo lub jego organy do spełniania części jego podstawowych zadań. Należą do nich: siły zbrojne, policja, straż graniczna, straż pożarna, różnego rodzaju służby specjalne. Służby te (jak już wskazuje sama nazwa) zwykle charakteryzują się jednolitym sformalizowanym ubiorem typu mundur. Inną cechą tego typu służb jest działanie w oparciu o rozkazy (wojsko) i polecenia służbowe (reszta).
Polityka Prywatności