Łódź, Polska

Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Opis kierunku na stronie uczelni: www.puw.pl/pl/studia/turystyka-i-rekreacja
Strona www uczelni: www.puw.pl

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności