Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja - Administracja biznesu zagranicznego

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: http://www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W ramach specjalizacji administracja biznesu zagranicznego studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności przede wszystkim z zakresu prowadzenia biznesu zagranicznego, obrotu gospodarczego z uwzględnieniem stosunków z podmiotami zagranicznymi, a także zasad ochrony praw podmiotów pozostających w relacjach z biznesem zagranicznym. Przed absolwentami, którzy wybiorą tę specjalizację otwierają się liczne i nowoczesne perspektywy zawodowe, m.in. możliwość założenia w Polsce albo innych krajach UE własnej działalności gospodarczej, a także pracy w strukturze administracji biznesu zagranicznego w Polsce, innych krajach europejskich i Świata.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.