Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Specjalność pozwala poznać zasady i procedury współpracy transgranicznej, procedury związane z ruchem granicznym, wymianą transgraniczną i prowadzeniem projektów współpracy transgranicznej. Ponadto studenci nabywają wiedzę o procesach wymiany gospodarczej na poziomie międzynarodowym i umiejętności potrzebne w międzynarodowej wymianie gospodarczej.

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności