Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Broker innowacji

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Nowoczesne społeczeństwo wymaga sprawnej - innowacyjnej administracji. Rozwój samorządu terytorialnego determinuje umiejętność zarządzania innowacjami. Urzędnicy powinni nadążać za rozwojem gospodarczym, wspierając przedsiębiorców w załatwianiu bieżących spraw, w wyszukiwaniu i udostępnianiu kluczowych dla nich informacji. Działalność organów administracji w takim modelu społeczeństwa wzoruje się na funkcjonowaniu nowoczesnych firm doradczych, zatrudniających menedżerów. Urzędnik/innobroker – oprócz funkcji czynnika decyzyjnego w administracji – powinien brać aktywny udział w procesach komunikacyjnych związanych z przetwarzaniem informacji i wiedzy oraz przede wszystkim definiować, wyszukiwać i zarządzać innowacjami. Od takich specjalistów społeczeństwo wymaga kompetencji umożliwiających dokonywania selekcji informacji docierających do urzędu oraz klasyfikacji tych informacji po kątem przyjętej przez samorządy strategii i priorytetów.

Dodatkowe informacje

Broker
Broker – wieloznaczne pojęcie używane na rynku finansowym i kapitałowym w kilku kontekstach znaczeniowych.
Polityka Prywatności