Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Bezpieczeństwo energetyczne

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: http://www.puw.pl
Absolwent tej specjalności zostanie przygotowany do pracy w administracji samorządowej, przedsiębiorstwach energetycznych. Będzie mógł podjąć również działalność gospodarczą jako wytwórca energii, czyli jako tzw. prosument, czyli osoba wytwarzająca energię z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby i odsprzedający nadwyżkę wyprodukowanej energii zakładowi energetycznemu. Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i odnawialnych.