Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Dziennikarz - twórca mediów interaktywnych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Współczesne dziennikarstwo to zupełnie inne wyzwania. Absolwenci specjalności: dziennikarz - twórca mediów interaktywnych będą nie tylko sprawnymi dziennikarzami, ale również twórcami mediów. Ta specjalizacja to narzędzia niezbędne we współczesnym dziennikarstwie, w którym wymaga jest jak największa samodzielność. Wybierając tę specjalności, studenci, a w przyszłości dziennikarze będą wykonywać zlecone zadania, będą świetnie przygotowani technicznie do tworzenia portali oraz własnych mediów. Wyposażeni w odpowiednie umiejętności i narzędzia będą potrafili samodzielnie przygotować i realizować materiały dziennikarskie. Nowa specjalność, to także świetna oferta dla samorządów do wykształcenia wszechstronnych dziennikarzy i twórców mediów lokalnych.

Dodatkowe informacje

Dziennikarz
Dziennikarz – osoba zajmująca się przygotowaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu.
Dziennikarz
Oto moje przesłanie dla lewicowych dziennikarzy i do intelektualistów – generalnie. Pamiętajcie, że zawsze płaci się za nieuczciwość i tchórzostwo. Nie myślcie, że przez całe lata będziecie liżącymi buty propagandystami sowieckiego reżimu, a potem nagle powrócicie do duchowej przyzwoitości. Gdy się raz stało kurwą, jest się zawsze kurwą.
Autor: George Orwell
Dziennikarz
Dziennikarz to ktoś, kogo wypychasz drzwiami a wraca oknem.
Opis: porzekadło
Dziennikarz
Tysiące kwestii od dziesiątków lat leży odłogiem, tysiące przybywa ich z każdym rokiem, każdy dzień nowe szpilki wbija nam za paznokcie, a my tymczasem, my, kawiarniane Cezary, my, zaściankowe Palmerstony, pozostajemy ciągle na tym olbrzymim piedestale, który nam wybudowała naiwność własna i pobłażliwa tolerancja naszych przyjaciół, takich samych jak i my fuszerów.
Autor: Bolesław Prus, Kroniki tygodniowe, t. 2, PIW, Warszawa 1958, s. 220.
Polityka Prywatności