Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Wychowanie fizyczne i zdrowotne dzieci i młodzieży

I stopnia licencjackie
Kierunek: Sport
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sport, turystyka, usługi
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Specjalność została utworzony po to, by kształcić profesjonalną kadrę dla potrzeb sportu oraz szkolnego wychowania fizycznego. Tylko u nas podczas studiów I stopnia na kierunku sport zdobędziesz kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Program specjalności realizuje efekty kształcenia zgodne z opisem efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia te są przeznaczone dla tych wszystkich, którzy lubią sport i posiadają sprawność fizyczną oraz umiejętności ruchowe niezbędne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Po studiach I stopnia absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach magisterskich m.in. na kierunku wychowanie fizyczne.

Dodatkowe informacje

Wychowanie
Wychowanie – całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne (wf, WF) – zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Osiński, 2011)
Wychowanie fizyczne
Edukację fizyczną zdobywa się, kiedy przed drugim śniadaniem ma się twarz pod czyjąś pachą.
Postać: Calvin
Wychowanie
(…) przygotowanie do życia przez życie.
Autor: Owidiusz Decroly
Wychowanie fizyczne
Dusza ludzka nie podpada kalectwu, a wychowanie fizyczne jest ułożone dla szczęścia człowieka.
Źródło: Tadeusz Maszczak, Kultura fizyczna w edukacji osób niepełnosprawnych w: Pedagogika specjalna. Wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości pod redakcją Marii Chodkowskiej
Polityka Prywatności