Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Wycena nieruchomości

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Absolwent kończący specjalność Wycena Nieruchomości zaliczył cykl wykładów i ćwiczeń z czterech bloków tematycznych:
- podstawy wiedzy w zakresie prawa;
- podstawy wiedzy ekonomicznej;
- podstawy wiedzy technicznej;
- rzeczoznawstwo majątkowe.

Dodatkowo z zagadnień uzupełniających i umiejętności interdyscyplinarnych.

Dodatkowe informacje

Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Wycena
wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości – postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.
Polityka Prywatności