Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Obsługa i sprzedaż sprzętu medycznego

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
WSID w Ustroniu / AHE w Łodz

Student zdobywa zarówno umiejętności profesjonalnej obsługi sprzętu medycznego, jak i wiedzę dotyczącą publicznego i prywatnego rynku medycznego umożliwiającą doradztwo oraz sprzedaż sprzętu medycznego.

Dodatkowe informacje

Obsługa
obsługa maszyn i urządzeń
Polityka Prywatności