Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Socjologia rynku mody – projektowanie i trendy

I stopnia licencjackie
Kierunek: Socjologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Socjologia rynku mody- projektowanie i trendy- to specjalność stworzona z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu na ludzi, którzy będą orientować się w branży i jej tajnikach, którzy będą chcieli i potrafili dokonać analizy od wprowadzania nowych produktów na rynek przez ich skuteczną kreatywną reklamę, organizację działań promocyjnych i planowanie budżetu, aż po sprzedaż. Studia w WSPA pozwolą Ci zdobyć unikalne kompetencje niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Dodatkowe informacje

Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Polityka Prywatności