Łódź, Polska

Broker informacji

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl

Dodatkowe informacje

Broker
Broker – wieloznaczne pojęcie używane na rynku finansowym i kapitałowym w kilku kontekstach znaczeniowych.
Polityka Prywatności