Łódź, Polska

Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim

I stopnia licencjackie
Kierunek: Politologia
Język wykładowy: polski
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Handel
Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.
Handel międzynarodowy
Handel międzynarodowy – łączna wartość eksportu i importu do poszczególnych krajów.
Handel
Pracą zarobisz na życie, a na handlu się wzbogacisz.
Opis: przysłowie fińskie
Handel
Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu.
Autor: Napoleon Bonaparte
Handel
Handel jest złym doradcą dyplomatycznym.
Autor: André Maurois
Polityka Prywatności