Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Doradztwo podatkowe

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Absolwent specjalności doradca podatkowy będzie posiadał wiedzę z zakresu prawa administracyjnego z elementami prawa cywilnego i karnego skarbowego. Zdobędzie również wiadomości na temat rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz podatkowej analizy finansowej.

Powyższe kwalifikacje umożliwią mu pracę w organach podatkowych, takich jak: Ministerstwo Finansów, urząd skarbowy i celny, organy kontroli skarbowej czy organy finansowe samorządu terytorialnego oraz w służbach finansowych i księgowych różnych przedsiębiorstw.

Absolwenci, którzy podejdą do państwowego egzaminu zawodowego, będą mogli występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnicy firm oraz osób prywatnych.
Polityka Prywatności