Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja i zarządzanie w sferze publicznej

I stopnia licencjackie
Kierunek: Politologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Program tej specjalności powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, a także w związku z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na dobrych specjalistów w zakresie administracji. Absolwenci ze specjalnością Administracja i Zarządzanie w sferze publicznej będą przygotowani do podjęcia pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej, jak również w instytucjach towarzyszących funkcjonowaniu administracji publicznej, jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wojewódzkie i powiatowe Urzędy Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, Regionalne Izby Obrachunkowe czy urzędy skarbowe.

Student jest rzetelnie przygotowany, ponieważ dysponuje wiedzą teoretyczną, praktyczną oraz umiejętnościami i kompetencjami w zakresie: prowadzenia dokumentacji w zakładach pracy, prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych, tworzenia własnego warsztatu pracy, zaspokajania potrzeb społecznych, podejmowania zasad twórczych, pozyskiwania funduszy unijnych.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności