Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja - Prawo pracy

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: prawne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: http://www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi kadrowej podmiotów gospodarczych. Absolwent ma szansę zdobyć wiedzę z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz realizacji praw i obowiązków z tego wynikających, a także możliwości wykorzystania środków publicznych w związku z zatrudnianiem pracowników. Ukończenie studiów administracyjnych o tej specjalności stwarza perspektywę znalezienia zatrudnienia na stanowiskach związanych z obsługą procesu zatrudniania bądź podjęcia własnej działalności gospodarczej, w ramach której prowadzona będzie kadrowa obsługa innych podmiotów. Dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki zatrudniania absolwent staje się specjalistą dysponującym wszechstronną wiedzą w zakresie prawnych aspektów zatrudniania pracowników.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.