Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Reklama i komunikacja kreatywna

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Specjalność, realizowana w ramach kierunku filologia polska, przygotowuje specjalistów, którzy potrafią przeprowadzić skuteczne działania promocyjne firmy – także w Internecie, poprawnie analizować komunikaty, które funkcjonują na rynku, a także samodzielnie je formułować poprzez dobór odpowiednich kodów i mediów.

Przygotowujemy do pracy:

  • w działach reklamy,
  • w działach marketingu,
  • w agencjach eventowych,
  • w agencjach ambientowych.

Nasi Absolwenci sprawdzą się jako pracownicy pionów komunikacji i mediów, copywriterzy, stratedzy, mediaplanerzy i pracownicy obsługi klienta.

Podczas studiów, w ramach warsztatów i realizowanych z podmiotami zewnętrznymi projektów:

  • przygotujesz i poprowadzisz profesjonalną kampanię reklamową,
  • poprowadzisz projekt jako kreatywny copywriter,
  • przyciągniesz na profil społecznościowy nowych użytkowników.

Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Reklama
Just do it.
Źródło: reklama obuwia sportowego Nike
Reklama
Reklamy poznaje się po tym, że są jakby innym światem, wspanialszym. Ludzie na reklamach mówią do siebie, coś sobie pokazują, przeważnie świecącego, coś próbują i nagle wpadają w oczarowania, w uśmiechnięte, radosne byty olśnienia. Kiedy potem po reklamie film wraca do siebie, to jednak ludzie po tamtych olśnionych wyrazach twarzy mają miny jakby zafrasowane.
Autor: Miron Białoszewski, AAAmeryka (1988)
Reklama
Najlepsze dla Warszawy.
Źródło: slogan Radia Kolor
Polityka Prywatności