państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Coaching

I stopnia licencjackie
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Specjalność przygotowuje do realizacji zadań zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej, zawiera również podstawy teoretyczne i metodyczne doradztwa i coachingu. Słuchacze w trakcie studiów zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć diagnostyczno-wspomagających i terapeutycznych z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku życia od niemowlęcego do późnej dorosłości. Słuchacze nauczą się, jak w praktyce przygotowywać programy IPET dla uczniów w oparciu o aktualne wymagania MEN. Absolwenci zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych i terapeutycznych, psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców, udzielania porad i konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak coaching oraz prowadzenia warsztatów dla uczniów i rodziców.
 
Absolwenci są posiadają przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzeniem MEN), przygotowani do pracy na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w:
  • przedszkolu,
  • szkole,
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach świadczących usługi wpierające i doradcze.

Ponadto studenci i absolwenci mogą uczestniczyć w dodatkowym kursie, na którym uzyskają tytuł Animatora Podmiotowości, co oznacza, że będą posiadali kompetencje nauczania w modelu Europejskich i Polskich Ram Kwalifikacji.

Polityka Prywatności